1. lipca był obecny na 37. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
2-7. lipca przebywał w Bułgarii na misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych, jako członek polskiej delegacji parlamentarnej wchodzącej w skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Sofia
8. lipca wziął udział w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
14-16. lipca Uczestniczył w 38. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
23-24. lipca był obecny na kolejnym w tym miesiącu posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
26. lipca do 1. sierpnia Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy uczestniczył w misji obserwacyjnej powtórnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii.
Mołdawia