1-3. kwietnia Uczestniczył w 30. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
2. kwietnia Spotkał się z Ambasadorem Belgii i kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego Rady Europy.
Warszawa
3-7. kwietnia Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy był obserwatorem wyborów parlamentarnych w Mołdawii.
Mołdawia
15. kwietnia Wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu a następnie przewodniczył Radzie Szpitala Opolskiego Centrum Onkologii.
Opole
17. kwietnia Wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Warszawa Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
17. kwietnia Wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Warszawa Człowieka, Praworządności i Petycji.
Warszawa
20-23. kwietnia Uczestniczył w 31. posiedzeniu Senatu RP, a także w Warszawa spotkaniu Grupy Międzyparlamentarnej Polsko-Tureckiej
Warszawa
27. kwietnia do 2. maja Uczestniczył w wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Strazburg