1-4. grudzień Przebywał w stolicy, gdzie uczestniczył w posiedzeniach: Senatu RP Komitetu Elektrotechniki PAN i senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a także w spotkaniu polskiej sekcji AWEPA (Stowarzyszenie Europejskich Parlamentarzystów na Rzecz Afryki) i przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ambasadorem Angoli w Polsce na rzecz relacji dwustronnych oraz pomocy rozwojowej kierowanej przez Polskę do tego kraju.
Warszawa
4. grudzień Uczestniczył w uroczystym Koncercie Barbórkowym, którego gospodarzem była Cementownia Górażdże, a który odbył się w Filharmonii Opolskiej.
Opole
7-8. grudzień Wziął udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Paryż
9. grudzień Uczestniczył we wspólnym posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i Komisji Stałej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Warszawa
11. grudzień Wziął udział w konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość” zorganizowaną wspólnie przez senackiej Komisji Praw Warszawa Człowieka, Praworządności i Petycji i sejmową Komisja Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów. Tematem konferencji była rola kuratorów w polityce karnej państwa, a w jej programie przewidziano wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym kuratorom.
Warszawa
12. grudzień Spotkał się z przedstawicielami mieszkańców wsi opolskich Murów i Dziewiętlice w celu zaprezentowania możliwości skutecznego wykorzystania środków unijnych dla rolnictwa, a także projektu ustawy o małej wytwórczości, która umożliwi rolnikom sprzedaż bez podatku produkowanych przez nich produktów.
Murów Dziewiętlice
13. grudzień Na zaproszenie dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Opolu uczestniczył w spotkaniu opłatkowym i we Mszy Świętej celebrowanej przez Ordynariusza Opolskiego Ks. Biskupa Andrzeja Czaję, która została odprawiona w kaplicy szpitalnej przy ul. Katowickiej, a także wziął udział w spotkaniu upamiętniającym rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 r., które odbyło się w Muzeum Śląska Opolskiego.
Opole
14. grudzień Uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników służb więziennych.
Opole
15. grudzień Był obecny na kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
16-18. grudzień Wziął udział w 46. posiedzeniu Senatu RP i w czterech posiedzeniach senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Warszawa
21. grudzień Spotkał się z panią dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej – Anną Potocką. Tematem spotkania było przedstawienie wniosku Galerii o Senatu RP o współfinansowanie projektu konkursów polonijnych Opolu w 2010 r.
Opole