2. czerwca był obecny na posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka i Petycji.
Warszawa
3. czerwca z okazji XX-lecia odrodzonego Senatu i 20. rocznicy upadku komunizmu uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Sejmu i Senatu RP.
Warszawa
4-6. czerwca wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Paryż
9. czerwca uczestniczył w uroczystościach towarzyszących obchodom 90. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.
Helsinki
16-19. czerwca przebywał w stolicy, gdzie wziął udział w :
– posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji
– 35. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
22-27. czerwca W Strasburgu uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Francja Parlamentarnego Rady Europy.