Uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które tym razem było zorganizowane w Warszawie.
Warszawa
7-8 Przebywał w Stuttgartdzie, gdzie wziął udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Profesora Martina Stohrera, byłego rektora Hochschule für Technik Stuttgart, honorowego profesora Politechniki Opolskiej i honorowego obywatela miasta Opola, który położył szczególne zasługi na rzecz współpracy z opolską uczelnią techniczną, wzbogacając tym samym dorobek Opola w dziedzinie nauki i kształcenia młodzieży.
Stuttgart
10-12 Wziął udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu.
Paryż
14 Na zaproszenia Marszałka Województwa Opolskiego uczestniczył w wojewódzkich uroczystościach dożynkowych, które w roku bieżącym zorganizowano w Byczynie. 16 września w Warszawie uczestniczył w powiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Opole
16 W Warszawie uczestniczył w powiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
22 W Paryżu wziął udział (z wystąpieniem) w spotkaniu przewodniczących Komisji Nauki krajów UE zorganizowanym przez Zgromadzenie Narodowe Parlamentu Francji w związku z przewodniczeniem Francji UE.
Paryż
24-26 Uczestniczył w 18. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
29-03.10 Przebywał w Strasburgu na kolejnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z trzema wystąpieniami: 1)Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a gospodarka światowa (OECD and the world economy); 2) Wyznaczniki demokracji w mediach (Indicators for media in a democracy); 3) Konsekwencje konfliktu zbrojnego pomiędzy Gruzją i Federacją Rosyjską (The consequences of the war between Georgia and Russia).
Strasburg