2-7 Po raz szósty, z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZP RE) był członkiem misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich w Gruzji.
W maju 2006 r. był obserwatorem ZP RE referendum niepodległościowego w Czarnogórze oraz wyborów parlamentarnych w : Macedonii (lipiec 2006 r.), Serbii (styczeń 2007 r.), Armenii (maj 2007 r.) i Turcji (lipiec 2007 r.)
Gruzja
8 W Warszawie wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji i Nauki, w której pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.
Warszawa
9 Wieczorem uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego opolskich uczelni wyższych z udziałem abp. Alfonsa NOSSOLA, które odbyło się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.
Opole
14 W Ratuszu spotkał się z wiceprezydentem miasta Opola – Arkadiuszem Karbowiakiem w celu omówienia rozliczenia i sposobów finansowania w 2008 r. działalności organizacji środowiskowej – Akademickiego Związku Sportowego.
Opole
15-18 W Warszawie uczestniczył w 4 posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
20-25 Przebywał w Strasburgu, gdzie trzy razy wystąpił na I Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przedstawiając stanowiska w sprawach :

– Katastrofa ekologiczna i globalne ocieplenie (Ecological disaster),

– Europejski model sportu (The need to preserve European Sport Model),

– Dodatkowy protokół do Konwencji Praw Człowieka i Biomedycyny
dotyczący Badań Genetycznych dla Celów Zdrowotnych (Draft Additional
Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning
Genetic Testing for Health Purposes).

Strasburg
30 Wziął udział w dwóch posiedzeniach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, z udziałem Katarzyny Hall – ministra edukacji narodowej.
Warszawa
31 Na zaproszenie Wojewody Opolskiego uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Opole