6-8 Uczestniczył w 17. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
12 W związku z zaistniałym incydentem w Gruzji, jako dwukrotny obserwator – z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wyborów parlamentarnych w Gruzji – senator udzielił wywiadu opolskiej Gazecie Wyborczej apelując o wsparcie i wyrażenie solidarności z tym krajem. Korzystając z przypadającej na miesiąc sierpień wakacyjnej przerwy w działalności Senatu RP przebywał na urlopie wypoczynkowym.
Gruzja