Przebywał w Strasburgu na kolejnej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Strasburg
8 Uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 w Politechnice Opolskiej połączonej z uroczystym otwarciem Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej – Instytutu Konfucjusz w Opolu.
Opole
09 Wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Opole
13-17 Przebywał w Azerbejdżanie na misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych, jako członek polskiej delegacji parlamentarnej wchodzącej w skład Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Azerbejdżan
20 Spotkał się z opolskim komendantem policji – Bogdanem Klimkiem. Celem spotkania było zapoznanie się ze skalą obecnie stosowanych metod prewencji w stosunku do młodocianych. Następnie uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
Opole
21 Wziął udział w 60. obchodach Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Opolu.
Opole
13 uczestniczył w dwóch powiedzeniach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Warszawa
25 Na zaproszenie dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu był obecny na wernisażu wystawy jubileuszowej z okazji 50-lecia sztuki w opolskiej galerii.
Opole
16,18-19 Przebywał w Warszawie gdzie uczestniczył w:
– kolejnych posiedzeniach komisji senackich: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej;
– 20. posiedzeniu Senatu RP;
– obchodach 85. rocznicy powstania Republiki Tureckiej, jako zastępca przewodniczącego Grupy Międzyparlamentarnej Polsko-Tureckiej
Warszawa