1 Brał udział w obradach Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej
Warszawa
9 Uczestniczył w kolejnym spotkaniu z udziałem marszałka województwa i wojewody opolskiego oraz starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów powiatów i gmin Województwa Opolskiego, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Prudniku.
Prudnik
5-6 W Warszawie uczestniczył w 6. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
7 Na zaproszenie marszałka województwa opolskiego wziął udział w konferencji „Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny, w którym także uczestniczyła minister rozwoju regionalnego – Elżbietą Bieńkowską. Głównym celem spotkania było omówienie warunków (w zakresie uzupełnienia dokumentacji) dot. przywrócenia opolskich projektów do Listy projektów indywidualnych finansowanych przez UE dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
– modernizacja nyskiego zbiornika wodnego w zakresie bezpieczeństwa
– ochrona zbiorników wody pitnej tzw. Triasu Opolskiego
– poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jezior turawskich.
Opole
10 Spotkał się z panią dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w celu dalszego omówienia i dopracowania szczegółów dot. autorskiego projektu „Ars Polonia. Przekroczone granice” będącego przedmiotem wniosku o dotacje państwową.

Następnie wziął udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu – wybitnemu historykowi, dyplomacie i mężowi stanu i Pani Profesor Dorocie Simonides – wybitnej badaczce kultury i literatury śląskiej.

Opole
11 W Warszawie uczestniczył, po raz kolejny, w posiedzeniu Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk.
Po południu brał udział w spotkaniu członków Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z Ministrem Sportu i Turystyki – Mirosławem Drzewieckim.
Warszawa
12 Był uczestnikiem kolejnego z cyklu spotkań marszałka województwa i wojewody opolskiego ze starostami, prezydentami, burmistrzami, wójtami powiatów i gmin Województwa Opolskiego, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.
Namysłów
17-19 Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w Paryżu.
Paryż
25 Był obecny na posiedzeniu plenarnym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu poświęconym min. zaopiniowaniu połączenia Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, zatwierdzeniu plan finansowego szpitala na 2008 r. oraz przedstawieniu jego aktualnej sytuacji.
Opole
26 Uczestniczył w kolejnym spotkaniu marszałka województwa i wojewody opolskiego ze starostami, prezydentami, burmistrzami, wójtami powiatów i gmin Województwa Opolskiego, które odbywało się w opolskim Ratuszu.
Opole
27-28 W Warszawie uczestniczył w 7. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
31 Na zaproszenie wojewody opolskiego wziął udział w spotkaniu parlamentarzystów Ziemi Opolskiej poświęconym „Funkcjonowaniu administracji rządowej w okresie wprowadzania reformy administracji publicznej”.
Opole