Opole
Uczestniczył w imprezach objętych programem obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Święta Niepodległości, których organizatorem były władze samorządowe województwa i miasta Opola.
2-4 Przebywał w Warszawie na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Tematem posiedzenia był „Dobry rząd na trudne czasy”.
Warszawa
18 W Warszawie wziął udział w Konferencji nt. „Zagrożeń wychowawczych XXI w”, która odbyła się pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i jej przewodniczącego senatora Kazimierza Wiatra oraz rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM prof. Marka Konopczyńskiego, a następnie w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
19-20 Uczestniczył w 22. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
21 W Warszawie spotkał się z dyrektorem Biura Prewencji Michałem Czeszejko-Sochackim. Celem spotkania było zapoznanie się ze skalą stosowanych metod prewencji w stosunku do osób młodocianych.
Warszawa
22 Wziął udział w zjeździe powiatowych działaczy Platformy Obywatelskiej w Opolu.
Opole
25 W gronie przedstawicieli Delegacji Parlamentarnej RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkał się z ministrem spraw zagranicznych – Radkiem Sikorskim. Celem spotkania była analiza aktualnych problemów polityki zagranicznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem spraw europejskich.
Warszawa
26 Uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęconemu zmianom w Karcie Nauczyciela i podwyżek płac dla tej grupy zawodowej, a następnie w posiedzeniu Komitetu Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, którego celem jest zorganizowanie Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego 2009.
Warszawa
28 Uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Regionu PO, które odbyło się w Głubczycach.
Głubczyce