01 Był obecny na kolejnej, XX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
Opole
02 W Warszawie uczestniczył w Konferencji nt. Przyszłości polskiej piłki nożnej zorganizowanej przez Komisje Edukacji Narodowej Senatu RP.
Warszawa
08 Przebywał w Warszawie na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
09-10 Uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, a następnie w 15. posiedzeniu Senatu RP, a także w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Profesorów – Klubu Profesorów.
Warszawa
11-13 Wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
Warszawa
18 Na zaproszenie marszałka Województwa Opolskiego – Józefa Szebesty wziął udział w odsłonięciu obelisku upamiętniającego X-lecie obrony istnienia województwa opolskiego a następnie w konferencji pt. „Województwo Opolskie 1998-2008 – bilans dekady.
Opole
23-24 Uczestniczył w 16. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
29 W Warszawie wziął udział w kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji Narodowej.
Warszawa