Kedzieżyn-Koźle
Uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obiektu mostowego przez rzekę Odrę w ciągu budowanej części obwodnicy Kędzierzyna-Koźla – drogi krajowej nr 48.
2-4 Uczestniczył w posiedzeniach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i w 23. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
07 Na zaproszenie Marszałka Województwa opolskiego i Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wziął udział w uroczystościach związanych z 10-leciem funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych województwa opolskiego.
Opole
9-10 uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Paryż
10 Po południu przewodniczył posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym została zaopiniowana ustawa budżetowa na 2009 w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego i innych instytucji o charakterze naukowo-badawczym.
Warszawa
10-12 Wziął udział w konferencji naukowo-technicznej z okazji 60-lecia powstania Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych KOMEL, która odbyła się w Złotym Stoku.
Złoty Stok
13 Przebywał w Nysie, gdzie wspólnie z Bogusławem Wierdakiem – przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego spotkali się, w ramach cyklu roboczych spotkań, z samorządowcami opolskich gmin i z mieszkańcami Powiatu nyskiego. Celem spotkania było zapoznanie zebranych z założeniami wprowadzonych reform Rządu RP oraz dokonaniami i planami rozwojowymi dotyczących województwa opolskiego.
Nysa
14 Uczestniczył we Mszy Św. połączonej z opłatkiem w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.
Opole
16,18-19 Uczestniczył w 24. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
17 Wziął udział w posiedzeniu Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które odbyło się w stolicy Francji.
Paryż
22 Był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Opole
10-12 Wziął udział w konferencji naukowo-technicznej z okazji 60-lecia powstania Branżowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych KOMEL, która odbyła się w Złotym Stoku.
Złoty Stok