02 Na zaproszenie minister edukacji narodowej – Katarzyny Hall uczestniczył w wojewódzkiej konferencji : Opolskiej debacie o edukacji, w której udział także wzięli pracownicy opolskiej oświaty, samorządowcy i parlamentarzyści. Głównym celem debaty było zaprezentowanie założeń najnowszego programu reformy oświaty pt. Szkoła przyjaźnie wymagająca, a który ma być wdrożony w kraju od 2015 roku.
Opole
03 W Warszawie wziął udział w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, oraz w spotkaniu Klubu Platformy Obywatelskiej.
Warszawa
04-05 Uczestniczył w spotkaniu Klubu Senatorów a następnie był obecny na 13. posiedzeniu Senatu RP.
Warszawa
06-07 Wziął udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, której gościem specjalnym był wicepremier i szef resortu administracji i sprawa wewnętrznych – Grzegorz Schetyna, a następnie uczestniczył w innych uroczystościach związanych z obchodami 10. rocznicy obrony istnienia Województwa Opolskiego.
Opole
08 Brał udział w otwarciu i w imprezach związanych z prezentacją tajników wiedzy zorganizowanych w ramach 6. Opolskiego Festiwalu Nauki, które odbywały się na błoniach Politechniki Opolskiej.
Opole
09 W ramach dyżurów senatorskich wziął udział w otwartym spotkaniu z udziałem mieszkańców Gminy Grodków, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Grodkowie a poświęcone było aktualnym problemom mieszkańców i gminy : budowa obwodnicy, kanalizacja gminy, wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i ochrony środowiska zgodnie z wymogami UE, odrestaurowanie obiektów zabytkowych oraz Euro 2012.
Grodków
16 Był obecny w opolskim Ratuszu na posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola.
Opole
17 W Warszawie uczestniczył w Konferencji pt. Zaburzenia wychowawcze w XXI w. zorganizowanej przez Senat RP.
Warszawa
19 W Warszawie spotkał się z przedstawicielką Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie – Dorotą Konowrocką, która złożyła mu propozycje poprawek dot. nowelizacji ustawy oświatowej, a następnie uczestniczył w 14. posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.
Warszawa
23-28 Przebywał w Strasburgu na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Strasburg