2 Uczestniczył w audycji radiowej „Lunch polityczny”.
Warszawa
4 Wziął udział w obchodach uroczystości „Barbórkowych” i w koncercie, które odbyły się w Filharmonii Opolskiej.
Opole
5 Był uczestnikiem spotkania w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu poświęconemu opracowaniu i zaopiniowaniu grantu senackiego dla wystawy „Ars Polonia. Przekroczone granice”.
Warszawa
9-12 Przebywał w Paryżu na kolejnym posiedzeniu Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Rady Europy poświęconemu wytypowaniu kandydatów do dorocznej nagrody muzealnej Rady Europy: „2008 Spitzbergen”. W dniu 12 grudnia 2007 r. na 3. posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu został wybrany na zastępcę przewodniczącego tej Komisji.
Paryż
14 Wziął udział w posiedzeniu Rady Regionu Platformy Obywatelskiej.
Opole
16 Uczestniczył we mszy świętej i spotkaniu opłatkowym z udziałem pacjentów zorganizowanych przez Szpital Wojewódzki w Opolu
Opole
17 Wziął udział w posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Rady Miasta Opola, które odbyło się w opolskim Ratuszu.
Opole
18 Spotkał się z rektorem Politechniki Opolskiej w celu zebrania i przedyskutowania uwag i propozycji zmian do Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym , a wieczorem w Warszawie wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Obrony Narodowej.
Opole
19-21 W Warszawie uczestniczył w 3. posiedzeniu Senatu RP
Warszawa
27 Był uczestnikiem audycji regionalnej Telewizji Opole – „Wywiad z Senatorem”.