Styczeń 26, 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował zaproponowane przez Radę Ministrów zmiany w przepisach dotyczących rehabilitacji. Niektóre z rządowych propozycji mogą wydawać się korzystne, zwłaszcza pomysł zwiększenia długości płatnego urlopu […]
Listopad 21, 2017

Gabinet Cieni o decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej

Gabinet Cieni przedyskutował sytuację po poniedziałkowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który – na wniosek Komisji Europejskiej – obwarował wykonanie swojego nakazu dotyczącego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej […]